Muizen

De huismuis

Binnen in woningen en bedrijfspanden komt de huismuis het meeste voor. Deze muis eet bijna alles met voorkeur voor vetrijke spijzen, peulvruchten en granen. De huismuis heeft niet veel vocht nodig, zodat hij in zeer droge omstandigheden kan overleven.

De huismuis is op veel plaatsen te vinden, in en rondom gebouwen en daar waar onvoldoende aandacht voor hygiëne is.

Het zijn echte klimmers en ze hebben een groot aanpassingsvermogen. Hun reukorgaan is het voornaamste zintuig en ze zijn ?s nachts erg actief en ze zijn niet snel bang voor vreemde objecten.

Het nageslacht van een muizenpaar en zijn jongen wordt geschat op 2000 tot 3000 muizen per jaar. Muizen hebben hun eigen territorium. Zij knagen aan diverse materialen, bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en elektriciteitskabels, isolatiematerialen en niet te vergeten het inbraakalarm welke op beweging reageert. Zij zijn vaak de veroorzaker van waterschade, machinestoring en kortsluitng waardoor weer brand kan ontstaan

Roep de hulp in van een deskundige van CPC, indien u te kampen heeft met overlas van deze huismuis. Hierbij worden zeer effectieve en geoorloofde middelen ingezet.

De spitsmuis

Ook deze muis is binnen in woningen en bedrijfspanden regelmatig terug te vinden. De spitsmuis is een vleeseter (insecteneter), de huismuis daarentegen is dit niet; de ontlasting van de spitsmuis stinkt daarom behoorlijk ten opzichte van een huismuis en veroorzaakt daardoor op den duur een ernstige stankoverlast. Het bestrijden van de spitsmuis vraagt een andere aanpak dan het bestrijden van de huismuis.