Verwilderde duiven zijn oorspronkelijk afstammelingen van de rotsduif. Een koppel verwilderde duiven kan tot 8 nesten per jaar met elk twee jongen voortbrengen. Zij kunnen 20 jaar oud worden. De jongen zijn na 5 maanden al geslachtsrijp en zullen in het eerste jaar dus ook weer hun jongen grootbrengen. E.e.a. kan tot snelle vermeerdering van populaties leiden. Verdwaalde wedstrijdduiven vormen slechts een klein percentage hiervan.
Verwilderde duiven broeden vaak in kolonies en hebben een voorkeur voor hoge en overzichtelijke rustplaatsen, zoals daken van gebouwen. De overlast die zij veroorzaken bestaat voornamelijk uit bevuiling door uitwerpselen.
De bijtende mest tast bouwmaterialen zoals dakbedekking, maar ook ijzer, beton, autolak etc. aan en veroorzaakt verstopping van dakgoten en afvoerbuizen. Bovendien zorgt de mest voor gladde trottoirs en trappen.